Design

Wat is Grafische vormgeving?

Kantoor260, design, geeft visueel vorm aan ideeën voor diverse media. Het doel is communicatie tussen mensen. Het inzetten van artistieke en technische vaardigheden is een vereiste. Creativiteit en visuele zeggingskracht wordt nagestreefd in de presentatie van beeld en tekst. De mensen van Kantoor260 zijn traditioneel geschoold en werken volledig digitaal. De grafische vormgeving van Kantoor260 heeft zijn toepassing in: Administratie, advertising, entertainment en webdesign.

Grafische vormgeving van Kantoor260 heeft als gereedschap een creatieve geest, kritisch, analytisch en objectiverend.

  • Communicatie
  • Letterontwerpen
  • Desktoppublishing
  • Kalligrafie
  • Reclame
  • Typografie
  • Webdesign